خريد و سفارش خارجی کالا محدود به صدور برگه سفارش کالا و درخواست خريد نمی باشد، بلکه شامل مذاکرات در مورد قيمت کالا، هزينه حمل ونقل، تنظيم قرارداد خريد، تاريخ تحويل کالا، تعيين ميزان سفارش، نقطه سفارش کالا، توزيع کالا، ترخيص کالا نگهداری اطلاعات مربوط به منابع تهيه کالا و انتخاب فروشنده در ارتباط با عمليات خريد کالا نيز می شود که شرکت بازرگانی سیرالکو با داشتن نيروهای متخصص و کاردان شما عزيزان را در کليه امور مربوط به خريد و سفارشات خارجی از کليه کشورها ياری می نمايد.

 از دیگر خدمات این شرکت انجام حواله های ارزی از منابع آزاد و منابع بانکی میباشد.

 

همکاری - Cooperation
هدف ما همکاري با شما در جهت توسعه و شکوفايي هر چه بيشتر چرخه صنعت و اقتصاد کشور عزيزمان ايران است. به اين اميد و در جهت تأمين نظرات و حفظ منافع همه جانبه شما، آمادگي خود را جهت آغاز فعاليت مشترک اعلام مي داريم.خريد خارجي